Sanjuro (Tsubaki Sanjûrô) Cast, Box Office Collection, Budget, Storyline

Sanjuro (Tsubaki Sanjûrô)

Toshiro Mifune stars here as a wandering samurai warrior who becomes the warrior-mentor for a bunch of budding samurai who are heading toward a showdown with their corrupt clan fathers. Sanjuro was directed by Akira Kurosawa.

Release date: May 7, 1963
Production Company: Criterion Collection
Box Office Collection:
Genre: Action & Adventure,Art House & International

Sanjuro (Tsubaki Sanjûrô) Caste and Crew
Director: Akira Kurosawa
writer: Akira Kurosawa,Ryuzo Kikushima,Hideo Oguni
Toshiro Mifune,Tatsuya Nakadai,Yuzo Kayama,Takashi Shimura,Reiko Dan,Masao Shimizu,Yunosuke Ito,Takako Irie,Kamatari Fujiwara,Keiju Kobayashi,Akihiko Hirata,Kunie Tanaka,Hiroshi Tachikawa,Tatsuhiko Hari,Tatsuyoshi Ebara,Kenzo Matsui,Yoshio Tsuchiya,Akira Kubo